آیین نامه و مقررات

  1. در فربازار مطابق قانون کشور فعالیت می کنیم.
  2. به عنوان اعضای یک خانواده بزرگ به همدیگر و به حقوق هم احترام می گذاریم.
  3. بهترین کالاها و خدمات را ارائه می دهیم و در صورت عدم کیفیت محصول هزینه های مرجوعی را به عهده می گیریم.
  4. عکس و اطلاعاتی را که در مورد محصول ارائه می دهیم ، درست و واقعی است و نمایانگر محصول است.
  5. در قیمت گذاری محصول ، هزینه های جانبی را محاسبه کرده و در نظر می گیریم که متضرر نشویم.این هزینه ها شامل بسته بندی ، حمل و نقل ، ۱۰% سهم سایت فربازار و سایر هزینه ها می باشد.
  6. در صورت بروز اختلاف فربازار را محک قرار می دهیم.
  7. درگاه های اینترنتی دریافت وجه محصول  مانند زرین پال ، معمولا با چند روز تاخیر وجه دریافتی را پس از کسر کارمزد به حساب فربازار انتقال می دهند ، پس فروشنده محصول و ارائه دهنده خدمات پس از یک تا دو هفته بعد از انجام تراکنش دریافت می کند. ( به مجرد واریز شدن وجه به حساب بانکی فربازار)